Polityka prywatności to dokument, który zawiera informacje odnośnie przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania na stronie fiszki.it plików cookies. Polityka została stworzona, abyś mógł łatwo sprawdzić w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robimy, tzn. co jest moim celem. W tym dokumencie możesz także sprawdzić kim jestem, jak się ze mną skontaktować w związku z Twoimi danymi osobowymi, a także jakie prawa Ci przysługują.

1. Kim jestem ? – Administrator danych

Administratorem danych osobowych, które zbieram poprzez swoją stronę internetową https://fiszki.it jest Artur Nowakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "NOWAKOWSKI NET - Artur Nowakowski”, ul. Bolesława Prusa 61 A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-292-46-33, REGON 121217970. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych, napisz na adres e-mail kontakt@fiszki.it

2. Podstawa prawna

Do przygotowania Polityki Prywatności zobowiązuje nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), a dokładniej art. 13 RODO, który mówi o obowiązku Administratora poinformowania Cię o wszystkim tym, co tutaj przeczytasz.

Uzupełnieniem RODO jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

3. Definicje

a) Administrator – czyli podmiot, który zarządza Twoimi danymi osobowymi i świadczy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o Twoich urządzeniach.

b) Cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z mojej strony internetowej.

c) Cookies Administratora – czyli Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony fiszki.it

d) Cookies Zewnętrzne – czyli Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony fiszki.it

e) Serwis – czyli strona internetowa, na której się znajdujesz, działająca w domenie fiszki.it

f) Urządzenie – czyli elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskujesz dostęp do stron internetowej fiszki.it

g) Użytkownik – to między innymi Ty, czyli osoba korzystająca ze strony fiszki.it

h) Umowa - umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta podczas rejestracji konta pomiędzy Usługodawca i Użytkownikiem zarejestrowanym, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług.

i) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

j) Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

k) Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

l) Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Użytkowników Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Użytkownikowi.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?


A. Świadczenie usług w zakresie udostępnienia narzędzia do tłumaczenia słówek w serwisie fiszki.it

Jeżeli zdecydujesz się zawrzeć ze mną umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez rejestrację konta, będą przetwarzał Twoje dane osobowe wymagane i podane przez Ciebie na etapie rejestracji konta w celu wykonania zawartej umowy, tj. w celu świadczenie Usług.

Celem przetwarzania danych jest:

 • wykonie umowy na świadczenie Usług;
 • rozpatrywanie reklamacji
 • składanie oświadczeń o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług
 • korespondencja z Tobą;

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. B-RODO.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą w związku z zawarta umową.

Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe, które podałeś aby realizować umowę będą przetwarzane przez czas wykonywaniaumowy do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

B. Newsletter

Rejestrując się na naszej stronie podczas tworzenia konta zawierasz umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Jednym z rodzajów usług świadczonych przeze mnie jest przesyłanie na podany przez Ciebie adres e-mail cyklicznych Newsletterów. Zawierając ww. umowę składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji co oznacza zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest:

 • przesyłanie Newslettera zawierającego interesujące artykuły z branży IT;
 • informowanie Cię o zakresie prowadzonej przez Usługodawcę/Administratora działalności gospodarczej w tym o prowadzonych szkoleniach pt. „Przyszły programista” i innych;
 • udoskonalanie jakości treści Newslettera oraz lepszego doboru tych treści

Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera.


Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe, które podałaś aby otrzymywać mój newsletter będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera – link do wypisania się z newslettera znajduje się w każdej wiadomości, którą otrzymujesz.

C. Zarządzanie stroną i zapewnienie jej bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe są też przechowywane w celu:

 • właściwego zarządzania stroną. Są to: adres IP, dane o sesji oraz dane o przeglądarce. Dane te są zbierane automatycznie.
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników. Zbierane dane, to adres IP, nazwa przeglądarki, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane są automatycznie.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników.
Okres przechowywania danych osobowych:
Powyższe dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej bezpieczeństwa.

D. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO

Twoje dane osobowe są przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych 3 do mnie lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
W tym celu przechowywane będą Twoje dane w postaci adresu e-mail, rodzaju żądania, danych dotyczących realizacji tego żądania, opisu zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenia jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej oraz opisu podjętych działań w tym zakresie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:
W celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do mnie lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności, dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia.

E. Działanie formularza kontaktowego

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przetwarzali podane przez Ciebie dane.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą, a dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

F. Przesyłanie treści o charakterze marketingowym, takie jak oferty, reklamy, informacje o promocjach lub organizowanych wydarzeniach

Na naszej stronie internetowej możesz także wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w szeroko rozumianych celach marketingowych, przez co rozumiemy możliwość przesyłania do Ciebie różnymi kanałami informacji o naszej aktualnej ofercie, promocjach czy organizowanych wydarzeniach oraz o ofertach, promocjach i materiałach marketingowych naszych zaufanych partnerów.

Celem przetwarzania danych jest:

 • informowanie Cię o nowościach i aktualnej ofercie naszej oraz naszych zaufanych partnerów;
 • przedstawianie spersonalizowanych reklam lub ofert z zakresu prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej oraz ofert naszych zaufanych partnerów;
 • zapraszanie na organizowane wydarzenia.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe, które podałeś, aby otrzymywać treści marketingowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

5. Zasady korzystania z plików cookies

Cenię Twoją prywatność, dlatego chcę Cię poinformować, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii (łącznie nazywamy je „cookies”).
Administratorem danych osobowych zebranych za pomocą cookies jestem ja: Artur Nowakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "NOWAKOWSKI NET - Artur Nowakowski”, ul. Bolesława Prusa 61 A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-292-46-33, REGON 121217970.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie i dostosować ustawienia strony indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Używamy cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą.
Ze względu na cykl życia cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, cookies dzielimy na:
 • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych serwisów
 • osób trzecich (naszych partnerów) - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

W jakich celach używamy cookies i czy potrzebna jest zgoda?

Lp Rodzaj cookies Czy zgoda jest wymagana? Cel
1 Funkcjonowanie serwisu - cookies niezbędne Zawsze aktywne - zgoda nie jest wymagana Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. Dzięki nim możemy także zapobiegać oszustwom i wykrywać błędy.Te cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć.
2 Serwis dopasowany do Ciebie - cookies analityczne Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies możemy zapewnić Ci wydajny i przyjazny serwis, dopasowany do Twoich preferencji, a także możemy stale go ulepszać. Pozwalają nam one m.in. sprawdzać, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu i czy nasza komunikacja jest dla Ciebie interesująca, np. sprawdzamy jak często wchodzisz na naszą stronę, z jakich funkcji serwisu korzystasz lub czy otwierasz e-maile, który Ci przesłaliśmy.
3 Wygodne korzystanie z serwisu - cookies funkcjonalne Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies możemy zapewnić Ci różne przydatne funkcje w naszym serwisie i zapamię t a ć Twoje ustawienia lub zainteresowania, np. dotyczące języka, rozmiaru czcionki czy innych ustawień prezentacji naszej strony.
4 Reklama dopasowana do Ciebie - cookies reklamowe Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies możemy sprawdzić Twoją aktywność w naszym serwisie i dopasować nasze reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań. Pozwalają nam one również ograniczyć liczbę wyświetleń reklam oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Informacje możemy zbierać samodzielnie lub z pomocą naszych partnerów reklamowych, którzy pomagają nam w zarządzaniu reklamami online (w tym prowadzą działania retargetingowe).
5 Chcemy Cię lepiej poznać - informacje z innych serwisów Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies możemy obserwować Twoją aktywność nie tylko w naszym serwisie, ale także w innych serwisach, w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować nasze reklamy i ofertę do Twoich potrzeb i zainteresowań. Informacj e możemy otrzymywać od naszych partnerów i łączyć z informacjami, które posiadamy w związku z Twoją aktywnością w naszym serwisie. Będą to m.in. informacje dotyczące odwiedzanych stron, ich częstotliwości czy rodzaj urządzeń, z jakich korzystasz. W tym przypadku może dojść do profilowania Twoich danych – na podstawie informacji jakie uzyskamy o Twojej aktywności w sieci prześlemy Ci spersonalizowaną reklamę lub ofertę.
6 Media społecznościowe - wtyczki Zgoda jest wymagana Wtyczki społecznościowe pozwalają na dzielenie się informacjami i naszymi treściami w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, LinkedInie) czy korzystać z przycisku „Lubię to” w naszym serwisie. Pozwalają nam one również zobaczyć czy masz konto w mediach społecznościowych i jesteś do niego zalogowany w trakcie korzystania z naszego serwisu. Wtyczki te mogą jednak również gromadzić informacje na temat Twojego korzystania ze strony fiszki.it Możesz wyłączyć wtyczki społecznościowe, ale w takiej sytuacji utracisz możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.
7 Facebook Custom Audiences Zgoda jest wymagana W kodzie strony www zaimplementowany jest Pixel Facebooka. To kod, który zbiera informacje na temat Twojego korzystania ze strony, pozwalając na podstawie zebranych w ten sposób informacji kierować do Ciebie spersonalizowaną reklamę w ramach narzędzi reklamowych Facebooka. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające Cię bezpośrednio zidentyfikować. Jeżeli wyłączysz Pixel Facebooka, nie będziemy w stani e kierować do Ci ebi e r ekl am dopasowanych do Twojej aktywności na stronie.

Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Za pomocą cookies mogę zbierać następujące informacje o Tobie:

 • dane dotyczące Twojego urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej),
 • dane dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie (m.in. czas i długość wizyty, data, odwiedzane podstrony w naszych serwisach, dane dotyczące wyszukiwania),
 • dane dotyczące Twojej lokalizacji (jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę),
 • adres e-mail (zahashowany),
Ponadto Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
Możesz udzielić zgody na cookies korzystając z centrum ustawień dostępnego w stopce naszej strony internetowej. Za pomocą przycisków „Rozumiem i akceptuję” lub „Więcej ustawień” możesz udzielić odpowiednich zgód oraz zarządzać swoimi preferencjami. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę w centrum preferencji („ustawienia plików cookies”), dostępnym w stopce każdego z naszych serwisów.

Informuję, że zmiana preferencji odnośnie określonych rodzajów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług.

Możesz też w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe dot. wtyczek Narzędzi społecznościowych

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, , Google, LinkedIN.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów lub zastosować odpowiednie ustawienia w centrum preferencji (ustawienia cookies – zakładka stopce strony).

6. Informacja dla użytkowników profili, grup i fanpage’ów fiszki.it w mediach społecznościowych

W zależności od tego z jakich profili korzystasz, możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie:

Facebook

Usługodawca - Facebook Ireland Limited(Facebook)

Zakres danych:

Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe(avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, którą do nas kierujesz (np. za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger), komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz na naszym profilu Facebook.

Współadministrowanie.

Możemy przetwarzać dane statystyczne o Twojej aktywności na naszym profilu. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Twoimi danymi pomiędzy Administratorem i Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanieTwoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/ page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby statystyk.Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanati.

LinkedIn

Usługodawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn)

Zakres danych: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe(avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o poszukiwanej pracy, komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz na naszym profilu LinkedIn.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez LinkedIn znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube

Usługodawca: Google Ireland Limited(Youtube)

Zakres danych: Twoje imię, nazwisko, nazwa użytkownika, treść udostępnianych przez Ciebie wpisów oraz komentarzy.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przezYoutube znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy

Twoje dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w celu:

 • zarządzania naszymi profilami w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
 • prowadzenia z Tobą korespondencji związanej z tematem konkretnego profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz;
 • marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 • analizy aktywności użytkowników naszych profili, w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
 • prowadzenia konkursówna naszych profilach

Twoje dane osoboweprzetwarzamy na naszych profilach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na:

 • zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszych profili;
 • budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszych profili, w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;
 • marketingu naszych produktów i usług;
 • analizie aktywności użytkowników naszych profili, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.
W przypadku konkursów, jeżeli jesteś zwycięzcą określonego konkursu, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zależności od celów przetwarzania Twoich danych osobowych na naszych profilach, przetwarzamy je przez następujące okresy:

 • w przypadku skierowania przez Ciebie pytań lub reklamacji –przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz w celach dowodowych –przez okres 3 lat od momentu udzielenia Ci odpowiedzi;
 • w przypadku marketingu naszych produktówi usług -do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu i uznania przez nas, że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszych profilach – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu i uznania przez nas, żeTwój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli jesteś zwycięzcą konkursu będziemy przetwarzali Twoje dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile (np. Facebook, LinkedIn, Google,), dostawcy usług marketingowych(np. ….), dostawcy usług do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

7. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora, np. w zakresie udostępniania platformy mailingowej, księgowości, obsługi informatycznej i zabezpieczeń systemów informatycznych.

Do wyświetlania reklamy w ramach remarketingu korzystam z Piksela Facebooka. W związku z tym Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd, który będzie administratorem Twoich danych.

8. Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych i kopii danych,
 • Prawo do poprawy (sprostowania Twoich danych),
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, w tym również profilowania Twoich danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz swój sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że uzasadniony interes administratora jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które dostarczyłeś nam na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 ,Warszawa) lub innego organu nadzorczego,
 • W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przeze nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

9. Kontakt

Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się ze nami pod adresem e-mail: kontakt@fiszki.it